【MBTI幼稚園】第5話 ENFPの天然

2020年7月17日

 

【MBTI幼稚園】第39話 INFPの心理機能

 

第5話

ENFPの天然は悪気がないのが厄介(?)